Psykologisk behandling & PSYkoterApi
(barn och vuxna)

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Acceptment and commitment therapy (ACT)

Emotionellt fokuserad terapi (EFT)

Fokuserad ACT (FACT)

Compassion fokuserad terapi (CFT)

Klinisk hypnos 

Unified protocol

Schematerapi

EMDR

TF-KBT 

 

Kognitiva bedömningar och neuropsykiatriska utredningar av barn och vuxna

 

Kognitiva bedömningar och utredningar samt neuropsykiatriska utredningar med ADHD och autismfrågeställning som genomförs av en psykolog och en psykiatriker

Vad gör vi?

UTBILDNING

 

Kurser och föreläsningar inom psykologi och tillämpad beteendeanalys till ideela organisatiner och företag

Tillämpad beteendeanalys - ABA samt PECS 

 

Tidiga insatser för små barn med autism inklusive implementering av PECS (alternativ och kompletterande kommunikation)

Om oss

Lena Gyllenman är legitimerad psykolog och utbildad beteendeanalytiker, STP-psykolog i neuropsykologi. Hon har erfarenhet av att arbeta som psykolog  bl a inom första linjen psykisk ohälsa för barn och ungdomar, skolan, vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomshabilitering.

Nyheter

Vi erbjuder nu implementering av PECS för barn och vuxna. PECS är evidensbaserad protokol inom tillämpad beteendeanalys (TBA/ABA) för att utveckla kommunikation hos individer med autism, ett alternativt kommunikation där kommunikation sker med hjälp av bilder.

Vi erbjuder evidensbaserad psykologisk behandling samt utbildning och handledning till skolor och föräldrar kring barn med neuropsykiatriska diagnoser ADHD, autism och Tourettes syndrom.

 

 

Vi erbjuder tjänster på plats i Stockholm samt psykologisk behandling online.

extra material