EXTRA MATERIAL och övningar

 

Övning "Att säga nej" - ladda ner

 

Mer information om KBT - övningar - gå till sidan

tba ELLER aba

 

Tillämpad beteendeanalys eller Appled Behavior Analysis

INTensiva insatser

 

Evidensbaserad metod för att hjälpa barn att modifiera och skapa nytt beteende hos barn med autism

BETEENDEMODIFIKATION

Tillämpas vid oönskat beteende

pecs

PECS tillämpas för att hjälpa barn och vuxna med språkliga svårigheter att kommunicera.