neuropsykiatriska utredningar OCH KOGNITIVA BEDÖMNINGAR

 

Vi genomför kognitiva bedömningar och neuropsykiatriska utredningar med bred frågeställning.

 

Alla neuropsykiatriska utredningar genomförs tillsammand med en barn- och ungdomspsykiatriker eller med en vuxenpsykiatriker, barnläkare eller barnneurolog..

 

 

 

 

BARN & VUXNA

Neuropsykiatrisk Utredning med
ADHD
frågeställning

 

 

4-5 besök

BARN & VUXNA

Neuropsykiatrisk Utredning med AUTISM frågeställning

 

 

5-6 besök

BARN & VUXNA
KOGNITIV BEDÖMNING 

 

 

 

 

 

3-4 besök

BARN & VUXNA

NEUROPSYKIATRIKS UTREDNING MED BRED FRÅGESTÄLLNING

 

 

 

5-6 besök