Psykologisk behandling

 

Evidensbasderad psykologisk behandling av legitimerad psykolog. Vi erbjuder:

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) - evidensbaserad psykoterapi vid behandling av ångest och depression. 

 

Acceptment and commitment therapy (ACT)

 

Emotionellt fokuserad terapi (EFT) 

 

Fokuserad ACT (FACT)

 

Compassion fokuserad terapi (CFT) - Mer information om CFT finns: https://compassionatemind.se/om-cft/

 

Klinisk hypnos 

 

Unified protocol

 

Schematerapi (vuxna, barn, grupp). Evidensbaserad behandling vid borderline personality disorder. 

 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy) barn och vuxna - evidensbaserad behandling vid PTSD hos barn och vuxna. 
Mer information om EMDR finns på https://emdr.se/vad-ar-emdr/

 

TF-KBT (Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi) - första hands val vid behandling av trauma hos barn och ungdomar 

 

 

KBT

 

KBT är en terapiform som har visat sin effektivitet vid behandling av depression, ångest mm .

SCHEMAtERAPI

 

Schematerapi är evidensbaserad metod vid behanling av borderline.

emdr OCH tf-kbt

 

EMDR och TF-KBT är evidensbaserade behandlingsformer vid behandling av PTDS

eft och EFIT

 

Vid känslofokuserad terapi kan behandling tas i par eller enskilt.