tillämpad beteendeanalys

 

Evidensbasderat behandling vid autism, ADHD och oönskat beteende.

 

 

 

 

tba ELLER aba

 

Tillämpad beteendeanalys eller Appled Behavior Analysis

INTensiva insatser

 

Evidensbaserad metod för att hjälpa barn att modifiera och skapa nytt beteende hos barn med autism

BETEENDEMODIFIKATION

Tillämpas vid oönskat beteende

pecs

PECS tillämpas för att hjälpa barn och vuxna med språkliga svårigheter att kommunicera.