UTBILDNINGAR

Vi erbjuder:

 

Kurser och utbildningar inom psykologi och tillämpad beteendeanalys. 

 

Våra uppdragsgivare skriver: 

 

 

uTBILDNING 1

 

Mer info kommer snart

uTBILDNING 2

 

Mer info kommer snart

vÅRA deltagare säger

 

Mer info kommer snart

vÅRA deltagare säger

 

Mer info kommer snart